INTENCJE I OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Ogłoszenia duszpasterskie Pan Jezus inspiruje nas do pielęgnowania godnej postawy wobec swoich bliźnich, bowiem przez swoje uniżenie dał ludziom wzór do naśladowania, a przez swoją modlitwę pociąga nas do modlitwy osobistej. Z racji rozpoczęcia przez Papieża Franciszka w całym Kościele …

Więcej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Ogłoszenia duszpasterskie Słowo Boże w ten XXI Dzień Papieski proponuje do rozważenia prawdę, iż doskonały chrześcijanin zawsze żyje w dniu Pańskim i zawsze świętuje niedzielę jako dzień Zmartwychwstania Zbawiciela. Słowo Boże wskazuje, że Bóg jest źródłem życia i jest w …

Więcej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Ogłoszenia duszpasterskie Dzisiaj Słowo Boże ukazuje nam, że życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. To Słowo akcentuje jedność małżonków oraz uwypukla nierozerwalny charakter tej jedności, która wynika z postanowienia Bożego: co więc Bóg złączył, tego człowiek niech …

Więcej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Ogłoszenia duszpasterskie Jak możemy głębiej poznać wolę Pana Boga? Najpełniej dzieje się to, kiedy korzystamy z sakramentów świętych. Nauka Chrystusa wzywa do tworzenia więzi ożywianych słuchaniem Słowa Bożego i celebracją Najświętszej Eucharystii. Właśnie wtedy, gdy nasze czyste serce jest w …

Więcej

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 WRZEŚNIA 2021 ROKU

Ogłoszenia duszpasterskie Pan Bóg w swoim Słowie wskazuje nam na możliwość budowania Królestwa Bożego we wspólnocie Kościoła. Warto zapamiętać, że szczególną okazją do budowania królestwa Bożego jest niedzielna Eucharystia, ale też realizacja wezwania Zbawiciela: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech …

Więcej